จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4830536
banner501X102   N2-top-black   Banner-Register270760_4
Banner30092020Top Banner-32060290259 School-Map-Banner

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1-N4ได้มากที่สุด เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอย่างจริงจัง ตั้งใจจริง และต้องการสอบวัดระดับให้ผ่าน เน้นคุณภาพไม่มีการสอนออนไลน์ ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาอัดแน่น รู้ลึก รู้จริง รู้ลึกถึงความรู้สึกของภาษาญี่ปุ่นเวลาใช้  สอนโดยอาจารย์แบงค์ผู้เดียวไม่ได้ใช้มือปืนรับจ้างเหมือนที่อื่น สมัครเรียน Click

 

Fake-Menu_011 Fake-Menu_022 Fake-Menu_033 Fake-Menu_044 Fake-Menu_055 Fake-Menu_066 Fake-Menu_077 Fake-Menu_088 Fake-Menu_099

 

ขณะนี้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ในเดือน ธันวาคม 2563 ประกาศแล้ว ผู้สอบสามารถเช็คผลสอบของตนเองได้ที่ 

                                                                   https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do

โดยช่องบน จะต้องใส่ 15 桁受験番号(หมายเลขผู้สอบ 15 หลักที่ขึ้นต้นด้วย 20B) ส่วนช่องล่างให้ใส่ 8 桁暗証番号(password 8หลัก) ที่ผู้สอบได้ตั้งไว้ตอนสมัครสอบ ดังรูปต่อไปนี้

number20B

 

ประกาศจากทางโรงเรียน

 

★เนื่องจากภาวะCovid19 ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือ

 

ดังนั้น ในคอร์สเฉพาะจุด  ล่าม สนทนา คันจิ  คำช่วย คำแสลง และ การเขียน จะเลื่อนเวลาเปิดคอร์สเรียน จากวันเสาร์ที่16 มกราคม2564

และ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 อาจารย์จะเลื่อนเปิดคอร์ส เป็นวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 

 

★★ความเข้มข้นในการติวเข้ม และจำนวนชั่วโมงในการเรียนจะเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง


 

 

คอร์สเฉพาะจุดเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 เพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน การพูดภาษาญี่ปุ่น + ทักษะล่ามญี่ปุ่น


+ การเรียนรู้คันจิแบบรู้ลึก รู้จริง + เจาะลึกคำช่วยภาษาญี่ปุ่นแบบลึกซึ้ง   สมัครเรียนคลิกที่นี่

 

Head-Course28102020

Course250-20102020 Course250-2-26102020 Arrow Course250-3-1 Course250-151119

study-app1

 

Sussess-Banner-Yellow

blank10 WoodBlue01122020

 

yunthanaN1-Show

 

คุณ ยุทธนา เทพมาลัย

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ GM บริษัทอีซูซุมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด


    

primN2-Show

 

คุณ พริม ปิยชน

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Valqua industries (thailand) ltd

  


waritsaraN2-Show

 

คุณ วริศรา ศรีสวัสดิ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Project officer บริษัทญี่ปุ่น  

patsaveeN3-Show

 

คุณ พัสวี ด่านพิทักษ์กุล

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัท Siam Toyota manufacturing

  

 

naritN3-Show

 

คุณ นริสร์ อัศนธรรม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Flight Attendant การบินไทย        

natchananN4-Show

 

คุณ ณัฎฐ์ชานันท์ สินประเสริฐ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว


BannerYellowN1

des1

BannerYellowN2

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

 

wilailaakN1-Show

 

คุณ วิไลลักษณ์ ลือพงศ์พาณิชย์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

 


    

natkrittaN2-Show

 

คุณ ณัฐกฤตา รื่นฤทธิ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Sales บริษัทญี่ปุ่น

 


  


anuphapN2-Show

 

คุณ อานุภาพ สกุลไทย

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ วิศวกร บริษัท toyota daihatsu engineering & manufacturing co. ltd (TDEM)


  

methasitN3-Show

 

คุณ เมธาสิทธิ์ คงจะทน

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย ศรีนคริทนร์วิโรฒ(มศว)


  

 

jirapornN3-Show

 

คุณ จิราพร ราชภักดี

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

 

 


        

aphiwutN4-Show

 

คุณ อภิวุฒิ หลีเหม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักศึกษา เอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

sungsanokN1-Show

 

คุณ สรวงชนก โพธิ์สินสมวงศ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


    

nollapanN2-Show

 

คุณ นลพรรณ ตีรวัฒนประภา

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท GENTOS(Thailand)

  


ranrarinN2-Show

 

คุณ รัลล์ลิณทร์ หลักธรรม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่4 เอกภาษาญี่ปุ่น มหาลัยเกษตรศาสตร์


  

 

sithananN2-Show

 

คุณ สิตานันท์ ขาวสิทธิวงษ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัท Taiyo Yuden  

 

nathamolN3-Show

 

คุณ ณฐมน มลิวัลย์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เอกศิลป์ภาษาญี่ปุ่น


        

akarapolN4-Show

 

คุณ อัครพล ขันตี

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

วิศวกร บริษัทญี่ปุ่น


BlueN1-01122020

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

chirapatN2-Show

 

คุณ จิรภัทร เจียวรวงศ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

    

thanamasN2-Show

 

คุณ ธนามาศ รักชาติเจริญ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


  

 

tharineeN2-Show

 

คุณ ธาริณี ศักดิ์ธรรมลิขิต

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่น  

 

chutimaN2-Show

 

คุณ ชุติมา สัญธิชัย

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว  

 

wipadaN2-Show

 

คุณ วิภาดา บุญแจ้ง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

 


        

ratsameeN4-Show

 

คุณ รัศมี สัมฤทธิ์สุขสันต์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 

 

BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

รายละเอียดคอร์สภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564


เพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด และใช้ในชีวิตประจำวัน


CourceFeBApR

 

 

 

 

หมายเหตุ คอร์สล่าม สนทนา คันจิHardCore เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม **ติดต่อสมัครเรียน Click ที่นี่ 


 

บรรยากาศการถ่ายรูปนักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2563

ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ถ่าย ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563

 

ajarnbank_course2020

 

nuttiya_N1_Pass_ajarnbank_new

 

*** โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ Nuttiya Kornprasertvit (น้องมี่มี้) ที่สามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N1 ผ่าน(N1能力試験合格)


ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในรอบเดือน ธันวาคม 2562  โดยสอบได้คะแนนเต็มในPart การฟัง(聴解) = 60/60 และได้คะแนนในPartการอ่าน (読解) = 53/60

 

และได้สอบผ่านN1ด้วยคะแนนรวม152/180(合格点数)  日本語能力試験N1合格!優秀な成績を手に入れることができ、おめでとうございます。  

 

 

คอร์สเรียนต่างๆของสถาบันอาจารย์แบงค์ ปี 2563-2564  


BannerN1-SepNov63

BannerN2-SepNov63 course-vocab141020 BannerN4-SepNov63 course-adverb2020


course-adverb2020

BannerN1-Jun64 BannerN2-Jun64 BannerN3-Jun64 BannerN4-Jun64

 

course-busi21

Course-Music21

course-start21

course-mid21

course-high21

 

PAT73_21082020-1

PAT73_21082020-2

Banner-EJU110918

Course-Basic

course-busi-full

 

study-app1

 

*** หมายเหตุ คอร์สเรียนบางคอร์ส เช่น คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3  คอร์สทักษะการเป็นล่ามเบื้องต้น ,คอร์สคันจิHard Core ,คอร์สเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางและสูง, คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น  เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก

 ผู้ที่ต้องการสมัครเรียน จำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม จองคอร์สเรียนได้ที่นี่ Click  วิธีการชำระเงิน Click ที่นี่  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ 

 

47millon-view

 

Banner10Years

 

 

 

 

Success-Pink62

blank10 WoodSepNov62

 

Chatchayaporn-Show

 

คุณ ชัญญาพร อรุณเนตรทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นิสิตคณะ นิติศาสตร์ชั้นปีที่4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    

JimapornN1-S

 

คุณ ภัณฑิรา จันทร์เสรีวัฒน์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

  


Jintana-N2-S

 

คุณ ณัฐชยา ทากุ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัทARRK CORPORATION


  

 

Samita-Show

 

คุณ สมิตา เล็กอุ่น

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานโรงแรมญี่ปุ่น  

 

Sirinda-Show

 

คุณ สิรินดา จาวทวิภาส

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท

 


        

NapatsornN4-S

 

คุณ ภาคภูมิ ทองเต็ม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ วิศวกร บริษัท Yamaha motor asian center

PassedN1

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

 

Yada-Show

 

คุณ ญาดา บัวหลวง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


    

Rudeeporn-Show

 

คุณ ฤดีพร

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


  


Chalantorn-Show

 

คุณ ชลัญธร ทัตตานนท์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว  

 

Tuchakorn-Show

 

คุณ ทัชชกร งามโนนทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น  

 

Preyanun-Show

 

คุณ ปรียนันท์ เต่าทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

 


        

Jidapa-N4-S

 

คุณ จิดาภา พันพานิชย์กุล

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีวิทยา1

BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

Course2241019

 

                                                                        

 

Official_LINE

 

 

บรรยากาศการถ่ายรูปนักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2562


ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ถ่าย ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562

 

ajarnbank_japan

 

K-Kittiphat_N3

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ กิตติพัฒน์ ปิยะศุภสิทธิ์ (น้องไอซ์) นิสิตชั้นปีที่1 คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคINTER (Balac) 


ที่สามารถสอบติด  ** จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาคInter (Balac) ในปีการศึกษา2562 และ  สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N3 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในรอบเดือน กรกฏาคม 2562  

โดยสอบได้คะแนนในPart การฟัง = 54/60    

 

ความเห็นของคุณกิตติพัฒน์ที่มีต่ออาจารย์แบงค์


It Certainly come as a surprise at first, when I know that I pass N3 on my first try.Because It's only a little over a year after studying Japanese. Ajarnbank is a type of teacher that everyone should aspire to be, supportive and love in what he does.He always teaches us more than what a course normally offers, Ajarnbank has become someone who is really important to me,

because without him I won't be who I am today.


 อ่านความรู้สึกความประทับใจของคุณกิตติพัฒน์ ที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

sarit_wichetsumon_N2

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ สาริศ วิเศษสุมน นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 


นักเรียนคอร์ส ติวสอบวัดระดับ N2 รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2560   ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N2 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นวันที่ 3 ธันวาคม 2560  


โดยสอบได้คะแนนเต็ม Part คันจิ และ Part ไวยากรณ์   文字語彙・文法   =   60/60    อ่านความรู้สึกความประทับใจที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

narawit_N2_new

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ นราวิชญ์ เอี่ยมมนัสสกุล นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 


นักเรียนคอร์ส ติวสอบวัดระดับ N2 รอบ เมษายน - มิถุนายน 2561   ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N2 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นวันที่ 1 กรกฏาคม 2561  


โดยสอบได้คะแนนเต็ม Part การฟัง  聴解  =  60/60  และได้คะแนนรวม 158/180  อ่านความรู้สึกความประทับใจที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

**ตัวอย่างความสำเร็จจากผู้เรียนบางส่วนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์  >>สมัครเรียน คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน - มิถุนายน 2559 Click ที่นี่  >>แจ้งโอนเงิน  

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4830536

คัดลอกจาก สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4830536

เก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ปี 2014 ครั้งที่2 ธันวาคม

N12014-NEW

 

รหัสสินค้า : N1LevelTest2014 December
ราคา : 450 บาท
จัดทำโดย : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K (Basic and Advance Nippon Knowledge) อาจารย์แบงค์
รุ่น : เก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1 ปี 2014ครั้งที่2 ธันวาคม
พร้อมเฉลยละเอียดภาษาไทย+แปลเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทย+CD Partการฟัง + Script การฟัง
ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ : เพื่อให้รู้แนวข้อสอบที่จะออกข้อสอบวัดระดับN1 ปี 2014 และได้รู้หลักพร้อมคำอธิบายภาษาไทยภายในเล่ม ทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนไปสอบจริง

 

bottom-green
·
info-dict-new

 

 

>> ขณะนี้หนังสือเก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1-N5 ปี 2014 เก็งข้อสอบจากแนวข้อสอบจริง  กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำ ท่านที่ต้องการจะซื้อสามารถสั่งจองได้ ที่ฝ่ายหนังสือ ติดต่อ 02-2122067 และ 086-5470327<<

 

 

 

 

คู่มือเก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N1 ปี 2014

ครั้งที่2 ธันวาคม

 

 06ใหม่ล่าสุดกับหนังสือเก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N1 ปี 2014ครั้งที่2 ธันวาคม

 เก็งข้อสอบที่คาดว่าน่าจะออกข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1 ปี 2014 จากแนวข้อสอบจริงและรูปแบบข้อสอบจริง พร้อมเฉลยภาษาไทย และคำอธิบายอย่างละเอียดเข้าใจง่าย ทุกข้อ ทุก Part และรู้จริง โดยอาจารย์แบงค์ ภายในเล่ม จะอธิบายคันจิ คำศัพท์ ไวยากรณ์ แปลเนื้อเรื่องอย่างละเอียด พร้อม CD Part การฟัง และ Script การฟัง รวมไปถึงจะมี Trick ในการทำข้อสอบต่างๆที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง ทำให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบจริง รวมถึงได้ทักษะในการทำข้อสอบที่หลากหลาย ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ระดับ N1 ทำให้การสอบผ่านระดับN1ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

06รายละเอียด หนังสือเก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N1 ปี 2014 + เฉลยภาษาไทยอย่างละเอียด โดยภายในเล่มจะประกอบไปด้วย


รายละเอียดของหนังสือ เก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N1 ปี 2014


06 เจาะลึกและวิเคราะห์รูปแบบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ การคิดคะแนนในการสอบผ่าน และรายละเอียดในการสอบระบบใหม่ต่างๆอย่างละเอียด

06 เจาะลึกและวิเคราะห์รายละเอียดข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่  N1 ปี 2014  อย่างละเอียด

06อธิบายถึงขอบเขตและเนื้อหาที่จะออกข้อสอบในระดับ N1 ปี 2014

 

06 เก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่N1 โดย ข้อสอบทุกข้อ ทุก Part  จะอ้างอิงจากแนวข้อสอบจริงที่ ที่คาดว่าจะออกข้อสอบในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 ปี 2014 โดยรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อของข้อสอบจะเหมือนกับข้อสอบจริงในปี 2013 ทุกข้อ


06 ข้อสอบ N1 ที่ผ่านการเก็งข้อสอบมานั้น เป็นข้อสอบที่มาจากการวิเคราะห์ว่า มีโอกาสที่จะออกเป็นข้อสอบจริงในปี 2014 ประมาณ20-30%


06 ตัวอย่างข้อสอบ Part การฟังN1 ตามแนวข้อสอบจริง + CD Part การฟัง และ Script การฟัง

06รวมชุดคำศัพท์จาก Part การฟังที่ออกข้อสอบบ่อยๆ ทำให้สามารถฟังได้ง่ายขึ้น

06 พิเศษ เฉลยข้อสอบเก็งอย่างละเอียด ทุกข้อ ทุก Part ทุกเนื้อหา อย่างละเอียดด้วยคำอธิบายภาษาไทยอย่างเข้าใจง่าย โดยอาจารย์แบงค์ พร้อมสอดแทรก Trick ต่างๆ และคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนไปสอบจริง

06 คำศัพท์เพิ่มเติมที่คาดว่าจะออกข้อสอบในระดับ N1

06 คำอธิบายข้อสอบส่วน คันจิ และคำศัพท์อย่างละเอียดด้วยภาษาไทย พร้อมคำศัพท์อื่นๆที่คิดว่าน่าจะออกข้อสอบในขอบเขตระดับN1

06 คำอธิบายข้อสอบส่วนไวยากรณ์N1อย่างละเอียดด้วยภาษาไทย พร้อมเสริมด้วยTrick ที่ควรรู้

06 คำอธิบายข้อสอบการอ่านN1 แปล passage อย่างละเอียดด้วยภาษาไทยพร้อมคำอธิบายภาษาไทย

06 อธิบายถึงเกณฑ์ในการคิดคะแนน และเกณฑ์คะแนนที่สอบผ่าน อย่างละเอียด

06 เทคนิคในการสอบวัดระดับ N1 ให้ผ่าน

 

 

>> ขณะนี้หนังสือเก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1-N5 ปี 2014 เก็งข้อสอบจากแนวข้อสอบจริง  กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำ ท่านที่ต้องการจะซื้อสามารถสั่งจองได้ ที่ฝ่ายหนังสือ ติดต่อ 02-2122067 และ 086-5470327<<

 


 

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K. อาจารย์แบงค์


 Tel : 086-5470327 (ฝ่ายสมัครเรียน สอบถามคอร์สเรียน และจองคอร์สเรียน)

 086-4656032 (ฝ่ายหนังสือ)

 02-2122067 (Office ฝ่ายสมัครเรียน ฝ่ายหนังสือ และฝ่าย Talking Dict)

 02-2122067 (Fax)

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Tags: N1สอบวัดระดับญี่ปุ่น2014 | สอบวัดระดับN1ธันวาคม2014 | สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1 | เก็งข้อสอบภาษาญี่ปุ่นN1

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 09:36 น.